Get Adobe Flash player


Центарот за јазици Алфабет ги нуди и следните видови превод:

  • Судски превод;
  • Литературен превод;
  • Документи;
  • Економски и правни текстови;
  • Медицина;
  • Останати стручни преводи;
  • Лични преводи;


Ви гарантираме професионален превод со дополнителна лектура на текстовите, како и запазување на дадените рокови.