Get Adobe Flash player

Детските курсеви се со времетраење од 8 месеци а слушателите доаѓаат 2 пати неделно по 60 мин.

 Цената изнесува 900 ден. месечно.Има осум степени и на крајот на секој степен се полага завршен тест и се добива диплома.

Исто така се одржуваат и курсеви за деца од 1-во и 2-ро одделение.Слушателите на оваа возраст го учат јазикот преку игра, цртање и песнички. Слушателите доаѓаат 2 пати неделно по 40 мин а цената на курсот е 700 ден.